Werkwijze

Het kind centraal: PASSEND en HAALBAAR

Het kind centraal: PASSEND en HAALBAAR

Het modellen van Mönks (1985) en Kieboom (2007) zijn mijn vertrekpunt. Hoogbegaafdheid kan ontwikkeld worden als kinderen gestimuleerd worden door hun omgeving om hun talenten tot bloei te laten komen. Daarnaast is het van belang om aandacht te hebben voor het zijnsluik (voelen). Een passend aanbod kan bijdragen aan zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor scholen betekent dat dat ik een traject op maat kan aanbieden om het team te professionaliseren zodat zij leren signaleren en vervolgens het onderwijsaanbod passend kunnen maken. Het is belangrijk voor scholen om een visie te ontwikkelen over hun onderwijsaanbod, zodat er sprake kan zijn van een doorgaande lijn.

Bij de begeleiding van individuele kinderen staat het kind centraal. Dat betekent dat ik op zoek ga naar wat voor het kind noodzakelijk is om tot ontwikkeling, tot leren te komen. Ik start met een intakegesprek waarin de hulpvraag duidelijk kan worden. Uitgaande van de hulpvraag ga ik in gesprek met kind, ouders en / of school.  Dat is het vertrekpunt voor een passend en haalbaar traject.

Neem direct contact op