Over mij

Over mij

Als ECHA specialist Hoogbegaafdheid en onderwijskundige begeleid ik scholen, leerkrachten,  ouders en kinderen rondom het thema Hoogbegaafdheid.

Het kind centraal: PASSEND en HAALBAAR

Hoogbegaafdheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht in onze maatschappij en scholen. We signaleren en herkennen hoogbegaafdheid beter en vroeger en op veel scholen wordt het onderwijsaanbod aangepast. Toch verloopt de ontwikkeling van deze kinderen niet altijd probleemloos.

Hoogbegaafdheid is een thema dat me al vele jaren boeit. In de jaren die ik voor de klas stond, ging ik op zoek naar manieren om deze kinderen gemotiveerd te houden om te leren. , naar wat nodig is om deze kinderen tot bloei te laten komen. Het is van belang om samen met het kind, ouders en school op zoek te gaan. Het kind staat daarbij centraal. Ik ga op zoek naar welke begeleiding en/of onderwijsaanpassingen passend zijn en voor ouders en school haalbaar.

Over mij
Ervaring en opleiding

Ervaring en opleiding

Als leerkracht en intern begeleider op verschillende basisscholen zorgde ik voor een passend aanbod voor de hoogbegaafde kinderen in mijn klas en op school. Samen met de teams heb ik gewerkt aan beleid rondom hoogbegaafdheid: signaleren, diagnosticeren en aanpassen van het onderwijsaanbod. Daarbij werk ik vanuit de kennis en competenties van de collega’s en sluit aan bij wat nodig is.

Sinds 2013 begeleid ik bovenschoolse plusklassen, met kinderen in de leeftijd van groep 4 tot en met 8 ( voor Optimus Primair Onderwijs en SWV Stromenland- Land van Cuijk). In die functie ondersteun  ik scholen met het maken van beleid en professionaliseren van leerkrachten, door middel van cursussen, workshops en collegiale consultatie. Ik begeleid kinderen in een individueel traject op maat, op aanvraag van school of van ouders.

Mijn opleiding:
– ECHA opleiding tot specialist Hoogbegaafdheid (CBO/ Radbouduniversiteit Nijmegen)
– Master onderwijskunde – afstudeeronderwerpen: leren in organisaties en hoogbegaafdheid (Universiteit Utrecht)
– Post HBO-opleiding “Excellente coach binnen het onderwijs” (Giralis)
– Opleiding intern begeleider (NDO / Marant)
– Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs (Staatsexamen)
– Akte van bekwaamheid volledig bevoegd onderwijzer (Pedagogische Academie Groenewoud Nijmegen)

Neem direct contact op